Contoh Surat Permohonan Izin Ibadah Umroh

Mungkin ada rekan guru yang di berikesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibdah Umroh. Sebelumnya kenali dulu Jenis cuti apa yang dapat digunakan untuk izin melaksanakn Umroh.

Contoh Surat Permohonan Izin Ibadah Umroh

Untuk melaksanakan ibadah umroh jenis cuti yang dapat digunakan adalah cuti tahunan,cuti tahunan dapat digunakan apabila pelaksanaan cuti untuk keperluan ibadah tersebut tidak lebih dari 20 hari kerja dan pemohon memiliki sisa cuti pada tahun sebelumnya dengan jumlah maksimal tersebut.

Persyaratan Cuti tahunan dan Kelengkapan Berkas untuk mengajukan Izin melaksanakn Ibadah Umroh.

PERSYARATAN CUTI TAHUNAN

 • PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1(satu) tahun secara terus menerus;
 • Lamanya Cuti 12(dua belas) hari kerja di potong dengan jumlah cuti bersama pada tahun berjalan
 • Cuti tahunan tidak dapat dipecah2 hingga jangka waktu yang kurang dari 3(tiga) hari kerja
 • PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
 • Cuti Tahunan di berikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti
 • Sebelum melaksanakan cuti tahunan,PNS yang bersangkutan telah menerima surat persetujuan cuti oleh pejabat yang berwenang.

KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN CUTI UMROH/HAJI
 • Surat Pengantar mengetahui Pimpinan Instansi/ Lembaga
 • Surat Permohanan dari Ybs.
 • Bukti Pembayaran Umroh/Haji.
 • Jadwal Pemberangkatan.
 • Surat Keterangan dari KBIH / Biro perjalanan
 • SK Terakhir.

Khusus artikel ini sesuai dengan judul post Contoh Surat Permohonan Izin Ibadah Umroh. Berikut kami lampirkan contoh pada poin 2 “Surat Permohonan dari Ybs”

Bagi bapak ibu yang belum memiliki silahkan download link dibawah ini :


0 Response to "Contoh Surat Permohonan Izin Ibadah Umroh"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel